Μετάφραση

Μιλάμε άριστα τη γλώσσα σας

Η E.S. Consulting παρέχει επαγγελματικές και επίσημες υπηρεσίες μετάφρασης σε όλες τις κύριες γλώσσες. Διαθέτουμε ένα παγκόσμιο δίκτυο επαγγελματιών μεταφραστών προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι κάθε εργασία είναι κορυφαίας ποιότητας. Οι ειδικοί μας καθώς και η πείρα μας διασφαλίζουν ότι τα έγγραφά σας μεταφράζονται με ακρίβεια για το κοινό στο οποίο πρόκειται να απευθυνθούν.

Οι μεταφράσεις μας είναι ισάξιες της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και αποδεκτές από όλες τις Δημόσιες Αρχές και υπηρεσίες (Δήμους, Περιφέρειες, Εφορίες, ΙΚΑ, Πρεσβείες καθώς και για προκηρύξεις ΑΣΕΠ), για Ιθαγένεια, Άδεια Διαμονής, Πολιτικό Άσυλο.

Προσφέρουμε τις εξαιρετικής ποιότητας μεταφραστικές μας υπηρεσίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές και αναλαμβάνουμε κάθε είδους κείμενο και γλωσσικό συνδυασμό. Παρέχουμε:

 • Ακριβείς μεταφράσεις
 • Συνέπεια στους χρόνους παράδοσης
 • Ανταγωνιστικές τιμές
 • Άμεση υποστήριξη του πελάτη
 • Μια εξειδικευμένη ομάδα έμπειρων μεταφραστών

Ενδεικτικά κάποιοι από τους τομείς στους οποίους εξειδικευόμαστε είναι οι εξής:

 • Επιχειρηματικές- Οικονομικές Μεταφράσεις (παρουσιάσεις, επιστολές, φυλλάδια, υλικό προώθησης προϊόντων, οικονομικές μελέτες, ισολογισμοί, οικονομικά στοιχεία, έγγραφα Διαγωνισμών, Τιμολόγια κ.α.)
 • Ιατρικές Μεταφράσεις: (ιατρικές εξετάσεις και εκθέσεις, κλινικές δοκιμές, ερωτηματολόγια, εγχειρίδια χρήσης ιατρικών μηχανημάτων κ.α.)
 • Τοπική προσαρμογή ιστοσελίδων και λογισμικού (για κάθε πλατφόρμα)
 • Τεχνικές Μεταφράσεις ( εγχειρίδια χρήστη και εγκατάστασης, εκπαιδευτικού υλικού, τεχνικές μελέτες, εγχειρίδια πληροφορικής κ.α.)
 • Νομικές μεταφράσεις (όλων των ειδών τα νομικά έγγραφα, πιστοποιητικά, καταστατικά, συμβάσεις, συμφωνητικά κ.α.)
 • Φαρμακευτικές μεταφράσεις (φυλλάδια προϊόντων, πρωτόκολλα, οδηγίες χρήσης, κλινικές δοκιμές, υλικό προώθησης προϊόντων κ.α.)