Υπηρεσίες Μετάφρασης

Μιλάμε άριστα τη γλώσσα σας

Η E.S. Consulting παρέχει επαγγελματικές και επίσημες υπηρεσίες μετάφρασης σε όλες τις κύριες γλώσσες. Διαθέτουμε ένα παγκόσμιο δίκτυο επαγγελματιών μεταφραστών προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι κάθε εργασία είναι κορυφαίας ποιότητας. Οι ειδικοί μας καθώς και η πείρα μας διασφαλίζουν ότι τα έγγραφά σας μεταφράζονται με ακρίβεια για το κοινό στο οποίο πρόκειται να απευθυνθούν.

Οι μεταφράσεις μας είναι ισότιμες της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και αποδεκτές από όλες τις Δημόσιες Αρχές και υπηρεσίες (Δήμους, Περιφέρειες, Εφορίες, ΙΚΑ, Ειδικό Ληξιαρχείο, Στρατολογία, Πρεσβείες κ.α.), για προκηρύξεις ΑΣΕΠ, Ιθαγένεια, Άδεια Διαμονής, Πολιτικό Άσυλο, μεταφορά στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού κ.α.

Προσφέρουμε τις εξαιρετικής ποιότητας μεταφραστικές μας υπηρεσίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές και αναλαμβάνουμε κάθε είδους κείμενο και γλωσσικό συνδυασμό.

Παρέχουμε:

 • Επίσημες μεταφράσεις
 • Ακριβείς μεταφράσεις
 • Συνέπεια στους χρόνους παράδοσης
 • Ανταγωνιστικές τιμές
 • Άμεση υποστήριξη του πελάτη

Ενδεικτικά κάποιοι από τους τομείς στους οποίους εξειδικευόμαστε είναι οι εξής:

 • Επίσημες μεταφράσεις εγγράφων (πιστοποιητικά/ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως, γάμου, πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας, βεβαιώσεις για τη στρατολογία κ.α.)
 • Επιχειρηματικές- Οικονομικές Μεταφράσεις(παρουσιάσεις, επιστολές, φυλλάδια, υλικό προώθησης προϊόντων, οικονομικές μελέτες, ισολογισμοί, οικονομικά στοιχεία, έγγραφα διαγωνισμών, τιμολόγια κ.α.)
 • Ιατρικές Μεταφράσεις:(ιατρικές εξετάσεις και εκθέσεις, κλινικές δοκιμές, ερωτηματολόγια, εγχειρίδια χρήσης ιατρικών μηχανημάτων κ.α.)
 • Φαρμακευτικές μεταφράσεις:(φυλλάδια προϊόντων, πρωτόκολλα, οδηγίες χρήσης, κλινικές δοκιμές, υλικό προώθησης προϊόντων κ.α.)
 • Τοπική προσαρμογή ιστοσελίδων και λογισμικού(για κάθε πλατφόρμα)
 • Τεχνικές Μεταφράσεις:(εγχειρίδια χρήστη και εγκατάστασης, εκπαιδευτικό υλικό, τεχνικές έρευνες και μελέτες, εγχειρίδια πληροφορικής κ.α.)
 • Νομικές μεταφράσεις:(όλων των ειδών τα νομικά έγγραφα, πιστοποιητικά, καταστατικά, συμβάσεις, συμφωνητικά κ.α.)

* Η Ευγενία Σαφρίδη, ιδρύτρια της E.S. Consulting, είναι επαγγελματίας πτυχιούχος μεταφράστρια. Είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Arts στη Γερμανική Γλώσσα με άριστα από το University of Central Lancashire, UK, κάτοχος Πτυχίου στη Μετάφραση και Διερμηνεία καθώς και Μεταπτυχιακού στη Θεωρία και Διδακτική της Μετάφρασης και Διερμηνείας, με γλώσσες εργασίας την Αγγλική και τη Γερμανική, αμφότερα από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.  Είναι μέλος της ΠΕΕΜΠΙΠ (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Μεταφραστών Ιονίου Πανεπιστημίου), η οποία αποτελεί το σώμα των επίσημων μεταφραστών, των οποίων οι μεταφράσεις γίνονται απευθείας δεκτές ως επίσημες από υπηρεσίες της Ελλάδας.