Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Σας βοηθάμε να ρυθμίσετε τις οφειλές σας και να αναδιαρθρώσετε την επιχείρησή σας κερδίζοντας οικονομική ασφάλεια, ανεξαρτησία και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για περιπτώσεις δανεισμού και αναδιάρθρωσης

Με περισσότερα από 22 χρόνια τραπεζικής πείρας σας παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλές σε περίπτωση υπερδανεισμού και «κόκκινων δανείων», όταν και όπου το χρειάζεστε, καθώς και συμβουλές προκειμένου να αναδιαρθρώσετε τις οφειλές σας και σας βοηθούμε να τακτοποιήσετε τα οικονομικά σας θέματα που ενδεχομένως έχετε απέναντι σε τράπεζες και άλλες υπηρεσίες. Κατόπιν ελέγχου των οικονομικών σας στοιχείων διαπραγματευόμαστε για λογαριασμό σας απευθείας με τις τράπεζες προκειμένου να βρούμε τη βέλτιστη για εσάς λύση.

Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, έτσι έχουμε ειδικούς σε κάθε εξειδικευμένο τομέα ώστε να διασφαλίσουμε ότι παίρνετε τις πιο σωστές συμβουλές για τη δική σας υπόθεση.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με τα εξής:

  • Ανάπτυξη προτάσεων αναδιάρθρωσης
  • Ενδελεχής γνώση των εγγράφων που απαιτούνται και των διαδικασιών εγκρίσεων που ακολουθούνται από τις τράπεζες.
    Διαπραγματεύσεις με τους δανειστές
  • Αποτίμηση των καλυμμάτων
  • Αναγνώριση των κατάλληλων εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν γνωρίζοντας σε βάθος την αγορά και το δίκτυο των πιστωτών

Οι πεπειραμένοι στο χώρο της τραπεζικής συνεργάτες μας θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε κάθε οικονομική υποχρέωση που μπορεί να έχετε εσείς ή η επιχείρησή σας και θα διαπραγματευτούν απευθείας με τις τράπεζες την αναδιάρθρωση των οφειλών σας. Σε αυτό το πλαίσιο θα ελέγξουμε την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση και ρευστότητα, θα προβλέψουμε τις εκροές κεφαλαίου σας και θα παρέχουμε αξιόπιστη συμβουλευτική αναδιάρθρωσης χρέους.

Οικονομική αναδιάρθρωση επιχειρήσεων

Εάν η επιχείρησή σας έχει υπερβάλλον χρέος μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί σας ώστε να εφαρμόσουμε λύσεις που θα σας επιτρέψουν να επιστρέψετε σε οικονομική ασφάλεια και εξυγίανση. Αναγνωρίζουμε αυτά τα θέματα προληπτικά ήδη από τα πρώτα στάδια και δημιουργούμε μια σταθερή βάση για τη μελλοντική σας ανάπτυξη. Σας βοηθάμε ώστε να υπάρχει μια σωστή δομή του χρέους σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας και σας παρέχουμε πολύτιμη στήριξη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή του κύκλου εργασιών της επιχείρησής σας. Σας προσφέρουμε επίσης μια ποικιλία υπηρεσιών εταιρικής αναδιάρθρωσης οι οποίες θα σας επιτρέψουν να βελτιώσετε τη θέση της επιχείρησής σας.

Οι κύριες υπηρεσίες μας αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων παρέχονται σε όλη την Ελλάδα από μία ομάδα ειδικών. Συνεργαζόμαστε επίσης με εξειδικευμένους επαγγελματίες όπως νομικούς και οικονομολόγους προκειμένου να είναι ολοκληρωμένη η μελέτη αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης της επιχείρησής σας.

Οι λύσεις που παρέχουμε είναι: σταθεροποίηση της κρίσης και επαναφορά, οικονομική αναδιάρθρωση, συγχώνευση ή σε πιο ακραίες περιπτώσεις ρευστοποίηση.